Explosioner söder och norr om Bornholm 26 september 2022

Uppdatering 2022-09-30

Dagens dataanalys och diskussioner med andra skandinaviska seismologer gör att vi anser att det är sannolikt att det varit två sprängningar i området nordöst om Bornholm. Det är cirka 8 sekunder mellan sprängningarna och analys i en tredimensionell hasighetsmodell ger att de inträffat drygt 6 km ifrån varandra. Dock är osäkerheterna i lokaliseringarna så pass stora, större än 3 km, så att områdena överlappar varandra och sprängningarna skulle kunnat ske närmare varandra. Eller närmare gasläckagen. Förfinad analys pågår.

Gröna cirklar: lokaliseringar av de två sprängningarna, i området nordöst om Bornholm. Röda rutor: Gasläckorna enligt Sjöfartsverkets koordinater.

Uppdatering 2022-09-29

SNSN arbetar nu med att undersöka om det vi registrerat i den andra, större, sprängningen nordost om Bornholm möjligen är två separata sprängningar, med bara 8 sekunders mellanrum. Det är ännu inte helt klarlagt men vi hoppas ha säkrare svar under morgondagen. På mätstationen utanför Veberöd syns en tydlig andra puls (se bild nedan), 8 sekunder efter den första, som skulle kunna indikera en andra sprängning. Sprängningen sydost om Bornholm har en mindre komplex vågform, se nedan.

Sprängning 2, nordost om Bornholm, registrerad på mätstation LUN. Tre komponenter: vertikal (LUN.Z), radiell mot källan (LUN.R) och transvers (LUN.T)

Sprängning 1, sydost om Bornholm, registrerad på mätstation LUN. Tre komponenter: vertikal (LUN.Z), radiell mot källan (LUN.R) och transvers (LUN.T)

2022-09-27

SNSN har registrerat två sannolika sprängningar i södra Östersjön måndagen den 26 september. Den första skedde kl 02:03:24 svensk tid och den andra kl 19:03:50 svensk tid. Den första händelsen syd-sydost om Bornholm gav upphov till markrörelser motsvarande en magnitud 1.8 jordbävning medans den andra händelsen nord-nordost om Bornholm genererade markrörelser motsvarande en magnitud 2.3 jordbävning.

Händelserna inträffade nära de platser där läckage från gasledningen Nord stream rapporterats. SNSN kan dock inte avgöra om händelserna är avsiktliga eller ej.

På kartan ovan är platserna för explosionerna markerade med grön fyllda cirklar.

Ovan syns registreringarna av den första händelsen på de svenska seismiska stationerna, sorterad efter latitud med den sydligaste stationen längst ned i figuren. Notera att tiden är angiven i UTC, svensk tid är UTC+2

Ovan syns registreringarna av den andra händelsen på de svenska seismiska stationerna, sorterad efter latitud med den sydligaste stationen längst ned i figuren. Notera att tiden är angiven i UTC, svensk tid är UTC+2

SNSN webmaster email: bjorn.lund at geofys.uu.se