Bilder från SNSNs stationer

Brunnen
Brunnen för sensoren är 2,5 till 3 m djup.

 

Tidssignalet kommer från en GPS antenna